Som boligejer er det vigtigt at du får tjekket dine tagrender en gang imellem for nedbør, så du er sikker på, at de ikke pludselig stopper til. Vandet vil ikke kunne passere igennem tagrenden hvis der sidder en masse nedbør og lukker til. Det resulterer i at regnvandet ikke kan løbe igennem og dermed vil løbe ved siden af. Det kan give fugtskader på din facade, sokkel og tag, da vandet ikke kan blive ledt væk fra huset. Find ud af hvordan du kan få spulet dine stoppede tagrender, så du undgår at der sker skader på huset.

Kontakt en professionel

De fleste boligejer prøver i første omgang at fjerne nedbøren selv fra tagrenderne. Hvis det ikke er muligt at få spulet nedbøren ud, så anbefales det, at du tager kontakt til et professionelt firma. Der findes mange dygtige firmaer, der har det rette udstyr til at kunne ordne dine tagrender. Støvsugning af tagrender er typisk den teknik de bruger, så der kan komme hul igennem røret. De professionelle kommer ud og ordner arbejdsopgaven hurtigt, så der ikke er risiko for, at der sker skader på din bygning.

Indhent en pris

Der er mange danskere som ringer til flere firmaer for at få et prisoverslag på hvad det vil koste at få spulet tagrenderne. Det er altid rart som kunde at have en ide om hvad det koster. Ved at kontakte flere firmaer får du et prisinterval det ligger indenfor, og kan dermed selv vælge om der er et af firmaerne du gerne vil gå videre med. På internettet kan du også se om andre danskere har været tilfredse med servicen fra firmaerne. Danskerne er gode til at anmelde ting og sager online, og andres meninger kan have en stor betydning dit valg.

Tjek dine tagrender løbende

Det er en god ide at du med jævne mellemrum får tjekket dine tagrender, så nedbøren ikke når at kunne ophobe sig. Ved at fjerne nedbøren jævnligt, forhindrer du, at der kan blive dannet propper, så nedløbsrøret bliver stoppet helt til. Du kan selv bruge en haveslange til at spule igennem tagrenden således, at nedbøren falder ned og ikke samler sig i røret. Det er vigtigt at du får kontaktet et firma i tide, der kan komme og få ordnet dine tagrender. Kontakt et firma allerede i dag, så den professionelle kan komme ud for at rense og støvsuge dine tagrender.  

Leave a comment